Voor wie Workshop Lezing Uw docent Contact
Met het van overheidswege stopzetten van veel subsidies, moeten verenigingen, stichtingen, kunstenaars, onderzoeks instellingen en startende ondernemers op zoek naar alternatieve geldbronnen voor de financiering van een project of activiteit.

Speciaal voor hen is er de workshop Fondsenwerving & Sponsoring!

In deze workshop krijgt u praktisch inzicht in het werven van fondsen, sponsors, donateurs en crowdfunding.

Ook de marketing & communicatie rondom uw evenement of activiteit en het maken van een concreet plan van aanpak komen aan bod.

Alle deelnemers ontvangen na de workshop het 'Werkboek Fondsenwerving' waarmee zij aan de slag kunnen voor het maken van een plan van aanpak.
Voor wie
Workshops en lezingen worden verzorgd voor o.a. gemeenten, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen, kunstenaars en startende ondernemers.

Gemeenten: de verenigingen en stichtingen in de gemeente moeten meer en meer op eigen benen staan. Vanuit de overheid zijn de mogelijkheden voor subsidies beperkt.
De gemeente kan een mooi gebaar maken door voor verenigingen en stichtingen een workshop te organiseren waarmee zij inzicht krijgen in het zelf werven van middelen door middel van fondsen, sponsors, donateurs of crowdfunding.

Voor vrijwillgersorganisaties biedt een workshop Fondsenwerving & Sponsoring een mooie gelegenheid om vrijwillgers te helpen de financiering van een initiatief voor elkaar te krijgen.

Startende ondernemers hebben veelal behoefte aan een budget om te kunnen starten. Crowdfunding kan een prima optie zijn, maar ook hier zijn er mogelijkheden door het werven van sponsors, leveranciers kredieten en/of kleine leningen bij vrienden, familie en bekenden.
Een workshop kan verzorgd worden voor ondernemersclubs, Kamer van Koophandel, starters initiatieven etc.

Kunstenaars zijn veelal prima in staat prachtige dingen te maken. Het gefinancierd krijgen ervan is echter vaak niet hun ding. In een workshop wordt daarom ook stilgestaan bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om toch met een goed gevoel met fondsenwerving aan de slag te gaan. Een eventuele koudwatervrees wordt meestal vrij snel overwonnen!

Voor meer informatie, checken van beschikbaarheid en/of een offerte kunt u een mail sturen aan post@marcoderksen.nl


De workshop werd al verzorgd voor o.a.:
Workshop Fondsenwerving & Sponsoring
Wie zijn de potentiële sponsors voor mijn project? Hoe kom ik erachter wie de beslisser van een organisatie precies is? En belangrijker: hoe kom ik snel in direct contact met die beslisser? Op deze en andere vragen wordt in de workshop ingegaan.

Wat zijn de motieven van sponsors? Kruip in de huid van uw sponsor om de motieven goed te begrijpen, en vertaal dit gevoel naar uw sponsorvoorstel.

Hoe presenteert u uw voorstel op een effectieve manier bij uw sponsor? Wat neemt u mee, wat laat u achter?

Is Crowdfunding voor uw specifieke situatie een oplossing? Is dat zelf te organiseren of is het beter om gebruik te maken van één van de populaire crowdfunding platforms? En voor welk platform kan dan het beste worden gekozen?

Ook aan de onderwerpen marketing & communicatie rondom uw evenement of activiteit en het planmatig werken wordt tijdens de workshop aandacht besteed, opdat u al snel concrete stappen kunt zetten.

Voor meer informatie, checken van beschikbaarheid en/of een offerte kunt u een mail sturen aan post@marcoderksen.nl


Lezing Fondsenwerving & Sponsoring
Voor grotere groepen, en wanneer inzoomen op details nog niet nodig is, kan een lezing worden verzorgd. Alle aspecten van Fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding worden dan op hoofdlijnen behandeld.

De onderwerpen kunnen bovendien vooraf worden doorgesproken, zodat de lezing perfect aansluit op de verwachtingen van de deelnemers.
Ook is er voldoende ruimte voor vragen vanuit de zaal.

Een lezing duurt, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen en in te lassen pauze, tussen de 45 minuten en 1,5uur.

Voor meer informatie, checken van beschikbaarheid en/of een offerte kunt u een mail sturen aan post@marcoderksen.nl


Over Marco Derksen
Marco Derksen, uw docent/trainer:
Organiseerde in 1994 de ‘Norway Diving Expedition’, een expeditie die het sportduiken langs de Noorse kust in kaart bracht, en schreef er een gids over. Deze gids ‘sportduiken in Noorwegen’ vond zijn weg naar vele duikers en bibliotheken.

Fondsenwerving & sponsoring bracht voor deze expeditie omgerekend ca. € 10.000,- op. In 1999 volgde de ‘Akerendam Expeditie’ met als ambitieuze doelstelling de berging en conservering van één van de gietijzeren kanonnen van het in 1725 voor de Noorse kust gezonken VOC schip Akerendam.

In dit geval werd omgerekend ca. € 125.000,- opgehaald bij o.a. sponsors en donateurs. De Akerendam expeditie was een succes, en de documentaire film over de expeditie werd op de regionale TV en Nederland 1 uitgezonden.

Aan een nieuw project wordt alweer gewerkt, en ook nu speelt fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding een belangrijke rol.

Marco Derksen informeert u graag in een interactieve workshop over zijn visie, werkwijze en praktische ervaringen bij het werven van fondsen en sponsors.
De investering in de training heeft u er snel weer uit!


Marco is ingeschreven als docent beroepsopleidingen bij CRKBO en verzorgt ook regelmatig opleidingen en trainingen Projectmatig Werken / Projectmanagement voor o.a. praktijkopleiders NCOI, ExplainiT en Rosande Trainingen
.

Contactinformatie
Marco Derksen
Oosterbeek

post@marcoderksen.nl
t. 026 495 02 02